Praktinė psichologija PDF Spausdinti E-Mail

praktine.jpg

Š
ios krypties, neformaliosios studijos, padės pažinti save ir kitus, suvokti santykius tarp žmonių ir juos valdyti, suprasti, kaip formuojasi santykiai, kaip vystosi asmenybė, supažindins su psichoterapijos pagrindais ir pan. Praktinės krypties studijos labiausiai tinka  socialiniams darbuotojams, pedagogams, personalo specialistams, vadovams, asmenims, kurie nori giliau pažinti asmens ir jo sąveikos su kitais psichologiją, asmens raidą ir krizes, šeimos psichologiją. Suprasti kaip teikti psichologinę paramą, įveikti krizes, valdyti grupės procesus, pažinti kitus, svarbiausius žmogaus funkcionavimo, aspektus.

Praktinės psichologijos programa

SEMESTRAS NEFORMALIŲJŲ STUDIJŲ PAGRINDINĖS TEMOS
I semestras

 • Įvadas į psichologijos studijas. Emocinis intelektas ir asmenybės augimas;
 • Psichoanalizė (S. Freud);
 • C. G. Jungo psichologija;
 • Individualioji psichologija (A. Adler);
 • Transakcinė analizė;
 • Bruožų teorijos. Išmokimo teorijos (G. Allport, H. J. Eysenck ir kt.);
 • Kognityvinės-emocinės asmenybės teorijos (A. Ellis, D. Burns ir kt.); 
 • Humanistinė-egzistencinė kryptis (A. Maslow, C. Rogers ir kt.).

II semestras

 • Įvadas į socialinę psichologiją. Mokslinis tyrimas. Emocijos. Socialinės schemos;
 • Komunikacija. Komunikacijos praktinis lavinimas;
 • Socialinė sąveika: agresija, patrauklumas, meilė;
 • Nuostatos, jų formavimas ir keitimas;
 • Socialinė įtaka: paklusimas, sutikimo išgavimas, įtikinėjimas, manipuliacija;
 • Grupiniai procesai: savimonė ir jos transformavimas;
 • Asertyvus elgesys;
 • Įtaigos darymo principai: savitaiga, hipnozė;
 • Grupinis terapijos patyrimas;
 • Stresas ir jo valdymas. Kūno ir psichikos ryšys. Relaksaciniai patyrimai;
 • Konfliktologija.
III semestras

 • Kūrybiškumo ugdymas;
 • Evoliucinė psichologija. Žmogaus fenomenas: kaip pažįstame pasaulį;
 • Kaip vystosi žmogus. Asmenybės raida ir raidos krizės vaikystėje ir paauglystėje. Baziniai poreikiai. Bowlby tyrimai. Auklėjimo principai pagal R. Dreikurs;
 • Individualią asmens raidą sąlygojantys veiksniai – krizės, netektys, šeimos ypatybės. Pagalba įveikiant krizes;
 • Suaugusio žmogaus raidos ypatybės. Vidurio amžiaus krizė. E.Erikson asmenybės raidos teorija. Savo gyvenimo rekonstrukcija;
 • Patyriminė grupė;
 • Neurozės, asmenybės raidos sutrikimai, psichozės. Priklausomybės ir jų įtaka asmeniui bei jo aplinkai;
 • Neurolingvistinio programavimo apžvalga. Metodai.
IV semestras

 • Sistemų teorija ir sisteminė šeimos terapija. Nuo M. Bowen iki S. Minuchin;
 • Šeimos evoliucija. Skirtingos šeimos sampratos skirtingose kultūrose. Partnerių pasirinkimo psichologija ir fiziologija. Meilės teorijos. Šeimos terapija pagal V. Satir;
 • Savęs pažinimas grupėje;
 • Naujosios objektų ryšių teorijos. Psichoterapija ir objektų ryšių terapija praktikoje;
 • Jungo analitinė psichologija praktikoje;
 • Transakcinė psichoterapija praktikoje;
 • Egzistencinė psichoterapija.