Studentams ir klubo nariams

Reklaminis skydelis
Organizacinė psichologija PDF Spausdinti E-Mail
18.03.10

organizacine.jpg

Š
ios krypties neformaliosios studijos suteiks tų psichologijos žinių ir įgūdžių, kurie gali padėti darbe: pažinti, ugdyti, motyvuoti darbuotojus, tapti efektyviu organizacijos ar padalinio lyderiu, sistemingai valdyti personalą, atlikti vidinius tyrimus, suburti ir valdyti darnią komandą, pasinaudoti psichologijos dėsniais reklamos ir pardavimo srityse, efektyviai daryti įtaką, spręsti kylančius konfliktus ir pan. Šią kryptį rekomenduojame pasirinkti vadovams, personalo specialistams, pardavimo, viešųjų ryšių ir reklamos specialistams arba ketinantiesiems eiti panašias pareigas ir norintiesiems išmokti efektyviau dirbti su žmonėmis.

SEMESTRAS NEFORMALIŲJŲ STUDIJŲ PAGRINDINĖS TEMOS
I semestras
 • Įvadas į psichologijos studijas. Emocinis intelektas ir asmenybės augimas;
 • Psichoanalizė (S. Freud);
 • C. G. Jungo psichologija;
 • Individualioji psichologija (A. Adler);
 • Transakcinė analizė;
 • Bruožų teorijos. Išmokimo teorijos (G. Allport, H. J. Eysenck ir kt.);
 • Kognityvinės- emocinės asmenybės teorijos (A. Ellis, D. Burns ir kt.);
 • Humanistinė-egzistencinė kryptis (A. Maslow, C. Rogers ir kt.).
II semestras

 • Įvadas į socialinę psichologiją. Mokslinis tyrimas. Emocijos. Socialinės schemos;
 • Komunikacija. Komunikacijos lavinimas;
 • Socialinė sąveika: agresija, patrauklumas, meilė;
 • Nuostatos, jų formavimas ir keitimas;
 • Socialinė įtaka: paklusimas, sutikimo išgavimas, įtikinėjimas, manipuliacija;
 • Grupiniai procesai: savimonė ir jos transformavimas;
 • Asertyvus elgesys;
 • Įtaigos darymo principai: savitaiga, hipnozė;
 • Grupinės terapijos patyrimas;
 • Stresas ir jo valdymas. Kūno ir psichikos ryšys. Relaksaciniai patyrimai;
 • Konfliktologija.
III semestras

 • Kūrybiškumo ugdymas;
 • Organizacijų vystymas. Organizacijos kultūra;
 • Lyderystė;
 • Komunikacija organizacijoje ir susirinkimų valdymas;
 • Vartotojų elgsena ir reklamos psichologija;
 • Įtakos psichologija;
 • Darbo komandoje psichologija. Grupiniai procesai;
 • Derybų psichologija.
IV semestras

 • Strateginis personalo valdymas. Veiklos vadyba. darbuotojų kompetencijos ir veiklos vertinimas;
 • Darbuotojų motyvavimas. Karjeros planavimas;
 • Personalo paieška ir atranka. Atrankos interviu. Kiti atrankos metodai;
 • Naujų darbuotojų adaptacija. Mokymas organizacijose. "Coaching'o" principai;
 • Tyrimai organizacijoje;
 • Viešas kalbėjimas ir prezentacija;
 • Pokyčių įtaka organizacijai. Pokyčių valdymas.

Paskutinį kartą atnaujinta 19.02.16
 
Apie mus

Mūsų misija -

suteikti psichologijos žinių ir praktinių įgūdžių žmonėms, norintiems sąmoningai kurti savo ir savo aplinkos ateitį, gyventi prasmingiau ir džiaugsmingiau.

Kaip ją įgyvendiname

Akademijoje taikoma unikali mokymo sistema TPĮ (T – teorija, P – praktika, Į – įrankiai), per trumpą laiką leidžianti išmokti daugiau. Kiekvieno dalyko studijas sudaro trys elementai: teorinės žinios, jų įprasminimas per asmeninę patirtį ir praktinis metodų taikymas. Studijų tikslas – ne formalus išsilavinimas, čia mokoma to, kas turi praktinę vertę. Tuo šios studijos iš esmės skiriasi nuo akademinių studijų: daugiau bendravimo, asmeninės patirties ir diskusijų. Daugiau tikro gyvenimo.

Per 2 metų* studijas Jūs:

 • išmoksite taikyti psichologijos žinias darbe ir gyvenime;
 • geriau suprasite save ir kitus, sugebėsite lengviau bendrauti, spręsti konfliktus, įveikti stresą, medituoti ir dar daug ką;
 • išmoksite pasiekti užsibrėžtų tikslų;
 • išmoksite efektyviau valdyti save ir kitus;
 • svarbiausia – išmoksite gyventi sąmoningiau, turiningiau ir džiaugsmingiau.              *Studijos vyksta kas antrą    savaitę (penktadieniais ir    šeštadieniais)
_______________ _________________

 
Praktinė psichologija

praktine.jpg

Š
ios krypties, neformaliosios studijos, padės pažinti save ir kitus, suvokti santykius tarp žmonių ir juos valdyti, suprasti, kaip formuojasi santykiai, kaip vystosi asmenybė, supažindins su psichoterapijos pagrindais ir pan. Praktinės krypties studijos labiausiai tinka  socialiniams darbuotojams, pedagogams, personalo specialistams, vadovams, asmenims, kurie nori giliau pažinti asmens ir jo sąveikos su kitais psichologiją, asmens raidą ir krizes, šeimos psichologiją. Suprasti kaip teikti psichologinę paramą, įveikti krizes, valdyti grupės procesus, pažinti kitus, svarbiausius žmogaus funkcionavimo, aspektus.

Plačiau