Organizacinė psichologija PDF Spausdinti E-Mail

organizacine.jpg

Š
ios krypties neformaliosios studijos suteiks tų psichologijos žinių ir įgūdžių, kurie gali padėti darbe: pažinti, ugdyti, motyvuoti darbuotojus, tapti efektyviu organizacijos ar padalinio lyderiu, sistemingai valdyti personalą, atlikti vidinius tyrimus, suburti ir valdyti darnią komandą, pasinaudoti psichologijos dėsniais reklamos ir pardavimo srityse, efektyviai daryti įtaką, spręsti kylančius konfliktus ir pan. Šią kryptį rekomenduojame pasirinkti vadovams, personalo specialistams, pardavimo, viešųjų ryšių ir reklamos specialistams arba ketinantiesiems eiti panašias pareigas ir norintiesiems išmokti efektyviau dirbti su žmonėmis.

SEMESTRAS NEFORMALIŲJŲ STUDIJŲ PAGRINDINĖS TEMOS
I semestras
 • Įvadas į psichologijos studijas. Emocinis intelektas ir asmenybės augimas;
 • Psichoanalizė (S. Freud);
 • C. G. Jungo psichologija;
 • Individualioji psichologija (A. Adler);
 • Transakcinė analizė;
 • Bruožų teorijos. Išmokimo teorijos (G. Allport, H. J. Eysenck ir kt.);
 • Kognityvinės- emocinės asmenybės teorijos (A. Ellis, D. Burns ir kt.);
 • Humanistinė-egzistencinė kryptis (A. Maslow, C. Rogers ir kt.).
II semestras

 • Įvadas į socialinę psichologiją. Mokslinis tyrimas. Emocijos. Socialinės schemos;
 • Komunikacija. Komunikacijos lavinimas;
 • Socialinė sąveika: agresija, patrauklumas, meilė;
 • Nuostatos, jų formavimas ir keitimas;
 • Socialinė įtaka: paklusimas, sutikimo išgavimas, įtikinėjimas, manipuliacija;
 • Grupiniai procesai: savimonė ir jos transformavimas;
 • Asertyvus elgesys;
 • Įtaigos darymo principai: savitaiga, hipnozė;
 • Grupinės terapijos patyrimas;
 • Stresas ir jo valdymas. Kūno ir psichikos ryšys. Relaksaciniai patyrimai;
 • Konfliktologija.
III semestras

 • Kūrybiškumo ugdymas;
 • Organizacijų vystymas. Organizacijos kultūra;
 • Lyderystė;
 • Komunikacija organizacijoje ir susirinkimų valdymas;
 • Vartotojų elgsena ir reklamos psichologija;
 • Įtakos psichologija;
 • Darbo komandoje psichologija. Grupiniai procesai;
 • Derybų psichologija.
IV semestras

 • Strateginis personalo valdymas. Veiklos vadyba. darbuotojų kompetencijos ir veiklos vertinimas;
 • Darbuotojų motyvavimas. Karjeros planavimas;
 • Personalo paieška ir atranka. Atrankos interviu. Kiti atrankos metodai;
 • Naujų darbuotojų adaptacija. Mokymas organizacijose. "Coaching'o" principai;
 • Tyrimai organizacijoje;
 • Viešas kalbėjimas ir prezentacija;
 • Pokyčių įtaka organizacijai. Pokyčių valdymas.