Dėstytojai PDF Spausdinti E-Mail
Doc. dr. Gintaras Chomentauskas, Žmogaus studijų centro prezidentas, žurnalo „Psichologija Tau“ vyr. redaktorius, Lietuvos taikomosios psichologijos asociacijos prezidentas. Studijavo Vilniaus universitete, Maskvos M. Lomonosovo universitete, Kalifornijos šeimos studijų centre, JAV (California Family Study Center). Papildomai mokėsi pas pasaulinio garso psichoterapeutus V. Satir, C. Rogersą, F. Puceliką, R. Resnicką ir kt. Sertifikuotas „EuroPsy“ psichologas, licencijuotas Europos psichoterapijos asociacijos psichoterapeutas, Lietuvos psichoterapijos draugijos psichoterapeutas-mokytojas. Dirbo vizituojančiu profesoriumi JAV, stažavosi Vokietijoje, Suomijoje, Olandijoje, Ispanijoje. Turi daugiau nei 25 metų konsultavimo patirtį. Šiuo metu specializuojasi organizacijų strategijos, lyderystės, žmogiškųjų išteklių valdymo ir emocinio intelekto klausimais. Daugiau nei 40 mokymo programų autorius. Šių knygų autorius arba bendraautoris: „Psichologinė parama aukoms ir liudytojams bei jų apsauga teismo procese“ (2015), „Karjeros užrašai“ (2015), „Studentų karjeros valdymo gebėjimų lavinimas dėstytojui“ (2015), „Asmenų aptarnavimo teismuose standartas“ (2015), „Valstybės tarnautojų kompetencijų modelis ir jo taikymo metodika“ (2014), „Karjeros valdymo kompetencijų ugdymo vadovas“ (2014), „Asmeninės karjeros valdymas (studentui)“ (2014), „Asmeninės karjeros valdymas (dėstytojui)“ (2014), „Praktinis vadovas valstybės tarnautojų atrankos komisijoms“ (2012), „Išlaisvinta meilė“ (2012), „Grupinė psichoterapija Lietuvoje“ (1999), „Praktinės psichologijos pagrindai“ (1996), „Šeima vaiko akimis“ (1989, rusų k.), „Bendroji psichodiagnostika“ (1987, rusų k.), „Šeimos piešimo metodikos taikymas vaiko psichologiniams tyrimams“ (1983).
Olegas Lapinas, gydytojas, psichoterapeutas. Turi aukščiausią psichoterapeuto kategoriją, Lietuvos psichoterapijos draugijos mokytojo sertifikatą, psichoanalitinio psichoterapeuto ir psichodramos terapeuto sertifikatus. Specializuojasi psichoanalitinės psichoterapijos, psichodramos, šeimos konsteliacijos, NLP srityse. Šių knygų autorius arba bendraautoris: „Vienas megabaitas apie meilę“ (2008), „Ten ir atgal. Vienas megabitas apie vaiką“ (2009), „Pasimatymai su šešėliu. Atsakymai į opiausius žmonijos klausimus“ (2009), „Santuokos alchemija“ (2015). Nuolatinis straipsnių žurnale „Psichologija Tau“ autorius.
Doc. dr. Visvaldas Legkauskas, psichologijos magistro laipsnius gavo Kembridžo universitete (Anglija) ir Vytauto Didžiojo universitete. Stažavosi Kreitono (1995) ir Fordhamo (1996) universitetuose (JAV). Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto Bendrosios psichologijos katedros docentas. Knygų „Psichologijos įvadas“ (2001), „Socialinė psichologija“ (2008) ir „Savimonė psichologo požiūriu“ (2009), „Vaiko ir paauglio psichologija“ (2013) autorius. Specializuojasi socialinės psichologijos srityje.
Dr. Edita Dereškevičiūtė, magistro ir daktaro laipsnius įgijo Vilniaus universitete. Psichologijos akademijos Organizacinės psichologijos studijų krypties vadovė, Lietuvos taikomosios psichologijos asociacijos viceprezidentė, Žmogaus studijų centro Mokymų padalinio direktorė. Papildomai mokėsi geštaltinės psichologijos ir terapijos (R. Resnick, T. Burley, Gestalt Associates Training, Los Angeles), baigė emocinio intelekto mokymus konsultantams ir dėstytojams (D. Caruso, Jeilio universitetas), nuolat tobulina profesinę kompetenciją stažuotėse užsienyje. Sertifikuota „EuroPsy“ psichologė. Turi ilgesnę nei 20 metų mokymų ir organizacijų konsultavimo patirtį. Specializacija: veiklos valdymo, žmogiškųjų išteklių valdymo sistemų kūrimas ir diegimas, klientų aptarnavimo kokybės valdymas, kompetencijų modelių kūrimas ir diegimas, darbuotojų vertinimas, pokyčių valdymas ir karjeros vadyba. Veda mokymus vadovavimo ir lyderystės, žmogiškųjų išteklių valdymo, emocinės kompetencijos lavinimo, pokyčių lyderystės ir kitomis temomis. Yra šių knygų autorė arba bendraautorė: „Psichologinė parama aukoms ir liudytojams bei jų apsauga teismo procese“ (2015), „Karjeros užrašai“ (2015), „Studentų karjeros valdymo gebėjimų lavinimas“ (2015), „Karjeros valdymo kompetencijų ugdymo vadovas“ (2014), „Asmeninės karjeros valdymas (studentui)“ (2014), „Asmeninės karjeros valdymas (dėstytojui)“ (2014), „Valstybės tarnautojų kompetencijų modelis ir jo taikymo metodika“ (2014), „Praktinis vadovas valstybės tarnautojų atrankos komisijoms“ (2012), „Praktinės psichologijos pagrindai“ (1996).
Justinas Burokas, psichologas, psichodinaminės krypties psichoterapeutas, Žmogaus studijų centro partneris ir konsultantas, Psichologijos akademijos dėstytojas, Lietuvos taikomosios psichologijos asociacijos valdybos narys, Lietuvos psichoanalizės draugijos narys. Sertifikuotas „EuroPsy“ psichologas. Specializuojasi tarpasmeninės komunikacijos, streso fiziologijos ir psichologijos, streso valdymo, emocinio intelekto, komandų psichologijos, asmenybės raidos srityse. Veda mokymus privataus ir viešojo sektoriaus organizacijų personalui, konsultuoja vidurinio ir aukščiausiojo lygio vadovus žmogiškųjų išteklių valdymo klausimais, yra daugelio metodinių priemonių autorius bei bendraautoris. Teikia individualias psichologines ir psichoterapines konsultacijas, veda streso valdymo mokymus grupėms. Šių Knygų bendraautoris: „Asmenų aptarnavimo teismuose standartas“ (2015), „Teismų klientų aptarnavimo standartas“ (2014),  „Nacionalinės teismų administracijos klientų aptarnavimo standartas“ (2014),  „Studentų karjeros valdymo gebėjimų lavinimas (dėstytojui)“ (2014), „Lietuvos verslo paramos agentūros klientų aptarnavimo standartas“ (2012).
Žydrė Arlauskaitė, psichologijos magistrė, individualios psichodinaminės krypties psichoterapeutė, Lietuvos edukologijos universiteto dėstytoja, Vilniaus Žirmūnų gimnazijos psichologė. Kvalifikaciją kėlė Norvegijoje, Švedijoje, Danijoje, JAV, Islandijoje, Japonijoje, Naujojoje Zelandijoje. Lietuvos psichologų asociacijos, Tarptautinės mokyklų psichologų asociacijos, Lietuvos mokyklos psichologų draugijos ir Lietuvos psichoterapijos draugijos narė. Šių knygų autorė ir bendraautorė: „Kaip pasirengti egzaminui, kad nepritrūktų vienos nakties. Atrask mokymosi džiaugsmą. Praktinis vadovas“ (2014), „Kas liks tada, kai nebeliks nieko. Kitokios kelionės“ (2009).

Prof. Dr. Roma Jusienė, Vilniaus universitete įgijo klinikinės psichologijos magistro laipsnį bei socialinių mokslų (psichologijos krypties) daktaro laipsnį; psichodinaminės psichoterapijos krypties psichoterapeutė, daugiau kaip 20 metų konsultuoja vaikus, suaugusius, šeimas. Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Psichologijos instituto profesorė ir mokslo darbuotoja, 11 metų vadovauja VU Psichologinio konsultavimo ir mokymų centrui. Su kolegomis parengė daugiau nei 50 mokslinių straipsnių ir 7 vadovėlius. Monografijos „Mažų vaikų savireguliacija“ (2014) autorė ir knygos „Vaikas auga“ (2017) bendraautorė.

Prof. Dr. Aistė Diržytė, klinikinės psichologijos magistro ir daktaro laipsnius įgijo Vilniaus universitete. Mokslinių tyrimų veiklą pradėjo 1996 metais. Paskutinius šešiolika metų dėstė Kognityvinę – elgesio terapiją, Krizių ir traumų psichologiją, Pozityvaus mąstymo įgūdžių formavimą ir kitus dalykus psichologijos magistro ir doktorantūros studijų programose universitete Vilniuje, viena arba su bendraautoriais paskelbė daugiau kaip penkiasdešimt mokslinių publikacijų. Sertifikuota Europos Tarybos Lyderystės Akademijos trenerė, Amerikos Psichologų Asociacijos ir Tarptautinės Pozityviosios psichologijos asociacijos narė. Moksliniai interesai: psichologinė gerovė, atjaučianti komunikacija.
Ringaudas Ručys, rinkodaros ekspertas, reklamos agentūros rinkodaros ir administravimo vadovas. Nuolat kelia kvalifikaciją įvairiose tarptautinėse bendrovėse. Specializuojasi tarptautinių korporacijų ir vietos bendrovių rinkodaros kampanijų, strategijos ir prekių ženklų plėtojimo srityse
Elona Lovčikienė, klinikinės psichologijos magistrė, psichoterapeutė, jungiškos krypties psichoanalitikė. Tarptautinės analitinės psichologijos asociacijos (IAAP) individuali narė. Užsiima psichoterapijos praktika, dėstymu, konsultavimu. Specializuojasi C. G. Jungo analitinės psichologijos srityje.