Vadovo gidas. Baziniai sėkmės principai

Tikslai:

Pristatyti vadovo instrumentus, kurie užtikrina darbuotojų rezultatus ir organizacijos sėkmę.Pasidalinti gerąja žmogiškųjų išteklių valdymo patirtimi, šiuolaikinių sėkmingų organizacijų praktika.

Pagrindinės temos:

Metinis pokalbis paranda savo vertę? Argumentai „už“ ir „prieš“ metinį pokalbį.

Kada ir koks metinis pokalbis yra veiksmingas? 3 kertiniai efektyvaus metinio pokalbio principai:

  • Konkretumas.
  • Teisingumas.
  • Sutarimas.

Metinio pokalbio alternatyvos – vadovo instrumentai, užtikrinant darbuotojų motyvaciją ir rezultatus:

  • Grįžtamasis ryšys „čia ir dabar“ arba „pagauk darbuotoją darant ką nors gerai“.
  • Ugdomieji pokalbiai: stiprybių suradimas veikia efektyviau nei kritika?
  • Kada veiksminga kritika?
  • Aktualių klausimų/problemų sprendimo sesijos.

Nauji žmonių vadybos „instrumentai“ – naujos lyderystės formos. Kaip veikia „distributed leadership“.