Priėmimas jau vyksta

Multimodalinė konsultavimo ir psichoterapijos programa

Kam skirta:

Programa skirta asmenims, kurie nori profesionaliai užsiimti asmenų, šeimų konsultavimu arba psichoterapija, remiantis multimodaliniu metodu integruojančiu kognityvinės elgesio terapiją, sistemų teoriją ir kitas paradigmas. Programa yra parengta pagal European Association for Psychotherapy reikalavimus, Lietuvos taikomosios psichologijos asociacijos reikalavimus psichoterapeutams ir konsultantams bei LR SAM teisės aktus.*

*Šiuo metu LR teisė užsiimti psichoterapija Lietuvoje yra reglamentuota sveikatos priežiūros specialistams. Dirbantiems konsultantams kitose srityse konsultavimo veikla nėra reglamentuota įstatymais.


Numatomi programos moduliai:

 1. Savęs pažinimas ir saviugdos tikslai. Studento asmenybės ir bendravimo ypatybių nustatymas. Stipriosios ir silpnosios pusės. Matomos ir paslėptos asmenybės sritys. Augimo zona. Vyraujantys gyvenimo scenarijai. Saviugdos tikslai siekiant psichoterapeuto ir konsultanto karjeros (į modulį įeina tyrimas psichologiniais testais ir įvertinimo centro užduotys).
 2. Psichoterapija, konsultavimas, coaching‘as, jų panašumai, skirtumai. Darbo naudojant skirtingus modalumus palyginimas.
 3. Konsultanto ir kliento santykio etiniai klausimai, būtinos profesinės psichoterapeuto ir konsultanto kompetencijos.
 4. Lazarus BASIC ID ir septyni terapijos aspektai. Kitos multimodalumo paradigmos. Konsultavimo dinaminis ir turinio aspektai. Pagrindinių psichoterapinių mokyklų ir jų naudojamų metodų palyginimas ir integracija multimodalinėje psichoterapijoje.
 5. Konsultavimo procesas. Profesinio kontakto užmezgimas. Įvertinimas (poreikio ir jo konteksto išsiaiškinimas, sistemos ar asmens pirminė diagnostika, psichopatologinė diagnostika). Profesinio santykio tikslų nustatymas. Profesinis kontraktas (siekiami rezultatai, darbo forma, trukmė, bendravimo taisyklės, finansiniai klausimai). Profesinio santykio ypatybės (perkėlimas ir kontrperkėlimas). Terapinio (konsultacinio) proceso suvokimas laike. Gynybos, pasipriešinimas, regresas. Pasipriešinimo suvokimas individualiame ir sisteminiame požiūryje. Pirmos ir antros eilės pokyčiai. Profesinio santykio pabaiga.
 6. Terapinio kontakto ir komunikacinės kompetencijos lavinimas. Komunikacijos ir meta-komunikacijos suvokimas ir valdymas. Kongruetiškumas terapiniame santykyje. Humanistinis požiūris į klientą. C. Rogers pokyčio sąlygos. Darbas su emocijomis humanistinėje, kognityvinėje elgesio, Geštalto ir kitose paradigmose. Sudėtingų ir konfliktinių situacijų valdymas. Parama ir konfrontacija psichoterapijoje ir konsultavime.
 7. Kliento vidinių įvykių supratimo (refleksijos) išplėtimas, jo indėlio į problemą arba atsakomybės už rezultatus įprasminimas. V. Satir piramidė. Individualios problemos lokalizacija V. Satir piramidėje.
 8. Vidiniai konfliktai, jų atsiradimo sisteminės priežastys. Vidinių konfliktų eksternalizavimo būdai, F. Schulz von Thun vidinės komanda, psichodramos ir kiti metodai bei jų taikymas.
 9. Psichologinė krizė asmeninės, sistemos raidos ir trauminio įvykio požiūriais. Darbas su psichologine krize.
 10. Streso valdymas: kvėpavimo technikos, „midfullness“ ir kt.
 11. Kliento „užstrigimo“ problemoje priežastys. Probleminį elgesį palaikantys veiksniai. REBTir CBT kognityvinis – emocinis metodas, Sokrato dialogas, automatinių minčių, sąlyginių įsitikinimų nustatymas ir kitos priemonės, padedančios koreguoti kliento mąstymą, emocijas ir elgesį.
 12. Individualūs psichologiniai gynybos mechanizmai ir pasipriešinimas pokyčiams. Gynybos mechanizmų psichologinės funkcijos. Individualus darbas su gynybos mechanizmais. Individualių, šeimos ir organizacijų atvejų analizė.
 13. Individualių ir tarpasmeninių bei šeimos problemų priežastys sistemų teorijos požiūriu. Jų diagnostika ir terapija remiantis struktūriniu (S. Minuchin), komunikaciniu (V. Satir, J. Haley, G. Bateson) požiūriais.
 14. Sistemos gynybos (homeostazės) mechanizmai ir pasipriešinimas pokyčiams. Tipiškos reakcijos į sisteminį pokytį. Gynybos mechanizmų sisteminė paskirtis jų įveikos metodai. Individualių, šeimos ir organizacijų atvejų analizė. Darbas su vaikais ir paaugliais.
 15. Psichopatologija. Psichikos sutrikimų klasifikacija ir diagnostika. Psichikos sutrikimų gydymo metodai ir psichoterapijos galimybės.
 16. Sprendimo priėmimas konsultavime ir jo fasilitavimas. Sprendimo priėmimo modeliai. Pokyčio įgyvendinimas. Priimto sprendimo sabotavimas, „imunitetas pokyčiams“ (R. Kegan, L. Lahey) ir jo įveikos būdai.
 17. Į tikslą orientuotas konsultavimas pagal GROW modelį. Modelio taikymas verslo ir asmeniniame kontekste.
 18. Asmeninė ir grupinė psichoterapija.
 19. Psichoterapinio ir konsultacinio darbo individuali ir grupinė supervizija.