Praktinė psichologija

Studijų programos tikslai

Šios krypties neformaliosios studijos padės pažinti save ir kitus, suvokti santykius tarp žmonių ir juos valdyti, suprasti, kaip formuojasi santykiai, kaip vystosi asmenybė, supažindins su psichoterapijos pagrindais ir pan. Praktinės krypties studijos labiausiai tinka socialiniams darbuotojams, pedagogams, personalo specialistams, vadovams, asmenims, kurie nori giliau pažinti asmens ir jo sąveikos su kitais psichologiją, asmens raidą ir krizes, šeimos psichologiją. Suprasti kaip teikti psichologinę paramą, įveikti krizes, valdyti grupės procesus, pažinti kitus, svarbiausius žmogaus funkcionavimo aspektus.

Pagrindinės temos

1. Semestras

 • Įvadas į psichologijos studijas. Emocinis intelektas ir asmenybės augimas;
 • Evoliucinė psichologija. Žmogaus fenomenas: kaip pažįstame pasaulį
 • Psichoanalizė (S. Freud);
 • C. G. Jungo psichologija;
 • Individualioji psichologija (A. Adler);
 • Transakcinė analizė;
 • Bruožų teorijos. Išmokimo teorijos (G. Allport, H. J. Eysenck ir kt.);
 • Kognityvinės-emocinėsasmenybės teorijos (A. Ellis, D. Burns ir kt.);
 • Humanistinė-egzistencinė kryptis (A. Maslow, C. Rogers ir kt.).

2. Semestras

 • Įvadas į socialinę psichologiją. Mokslinis tyrimas. Emocijos. Socialinės schemos;
 • Komunikacija. Komunikacijos praktinis lavinimas;
 • Socialinė sąveika: agresija, patrauklumas, meilė;
 • Nuostatos, jų formavimas ir keitimas;
 • Socialinė įtaka: paklusimas, sutikimo išgavimas, įtikinėjimas, manipuliacija;
 • Grupiniai procesai: savimonė ir jos transformavimas;
 • Asertyvus elgesys;
 • Įtaigos darymo principai: savitaiga, hipnozė;
 • Grupinis terapijos patyrimas;
 • Stresas ir jo valdymas. Kūno ir psichikos ryšys. Relaksaciniai patyrimai;
 • Konfliktų psichologija.

     

3. Semestras

 • Kūrybiškumo ugdymas
 • Kaip vystosi žmogus. Asmenybės raida ir raidos krizės vaikystėje ir paauglystėje. Baziniai poreikiai. Bowlby tyrimai. Auklėjimo principai pagal R. Dreikurs;
 • Individualią asmens raidą sąlygojantys veiksniai – krizės, netektys, šeimos ypatybės. Pagalba įveikiant krizes;
 • Suaugusio žmogaus raidos ypatybės. Vidurio amžiaus krizė. E.Erikson asmenybės raidos teorija. Savo gyvenimo rekonstrukcija;
 • Patyriminė grupė;
 • Neurozės, asmenybės raidos sutrikimai, psichozės. Priklausomybės ir jų įtaka asmeniui bei jo aplinkai;
 • Neurolingvistinio programavimo apžvalga. Metodai.
 • Vidiniai konfliktai. Prokrastinacija. Pasipriešinimas pokyčiams.

4. Semestras

 • Šeimos evoliucija. Skirtingos šeimos sampratos skirtingose kultūrose. Partnerių pasirinkimo psichologija ir fiziologija. Meilės teorijos. Šeimos terapija pagal. V. Satir.
 • Sistemų teorija ir sisteminė šeimos terapija. Nuo M. Bowen iki S. Minuchin;
 • Šeimos terapija pagal V. Satir. Savo šeimos rekonstrukcija. Komunikacijos analizė. V. Satir piramidė
 • Savęs pažinimas grupėje;
 • Naujosios objektų ryšių teorijos. Psichoterapija ir objektų ryšių terapija praktikoje;
 • Racionalioji emocinė elgesio terapija praktikoje;
 • Transakcinė psichoterapija praktikoje;
 • Egzistencinė psichoterapija.