Justinas Basalykas

UAB „TaxLink Baltic“, vadovas

Psichologijos akademija – tai raktų ryšulėlis,
skirtas atrakinti durims, už kurių atsiveria daug
platesnis suvokimas apie santykį su savimi,
aplinka, žmogaus pradu ir evoliucija.

Ugnė Kontarė

UAB „Softera Baltic“, verslo vystymo vadovė

Studiju metu supratau, kad niekas
kitas, o tik aš pati esu savo gyvenimo
šeimininkė ir tik nuo manęs priklauso,
kur gyvensiu: pragare ar rojuje.

Beata Chomentauskaitė

Studijuojant teko pasitelkti ir vidinius resursus:
1. drąsą - pažvelgti į susikurtas komfortiškas
nuostatas, mitus apie save ir kitus;
2. pasiryžimą - nuvalyti dulkes nuo susikurtų istorijų;
3. atvirumą - priimti netikėtus atradimus.

Erikas Lekerauskas

UAB "Litmus LT", vadovas

Psichologijos akademija - geriausia vieta ne tik
psichologijos žinioms įgyti, bet ir pažinti kitokį
asmeninės brandos kelią, kuriuo eiti
buvo viena idomiausiu mano kelionių!

Sandra Tvarkūnienė

Jei nusprendėte pakeisti pasaulį, studijos
Psichologijos akademijoje nurodys kryptį
link savęs pažinimo. Stipriai nustebsite,
kad pasikeitus jums, pasaulis aplink pradės
keistis pats.

ACME grupė, teisės skyriaus vadovė

Inga Kulešienė

Studijų metu gavau ne tik žinias,
bet ir įrankius, kurių pagalba galiu keisti
savo elgesį, reakcijas ir jų priežastis.

Aušra Grybauskienė

UAB "Talentor Lietuva", direktorė

Pasaulis nebūtinai yra toks, kokį mes jį
matom ir jaučiam. Tai priklauso nuo mūsų
požiūrio, nuostatų į aplinką.

Dr. Ramunė Albrektienė

Vilniaus Gedimino technikos universiteto
chemijos ir bioinžinerijos katedros dėstytoja

Studijuojant atėjo kelios pagrindinės įžvalgos:
1) Studijose buvo gera susipažinti su savimi.
2) Supratau, kad žmonės yra labai skirtingi,
bet tame ir slypi visas bendravimo žavumas.
3) Supratau, kad gyvenimas yra daug
paprastesnis nei kartais galvojame.

Mindaugas Pranskevičius

UAB „Baltnetos komunikacijos“, generalinis direktorius

Psichologijos akademija – universitetinio lygio
studijos, paskanintos asmeniniais potyriais. Naudinga
tai, kad čia giliniesi į savo charakterį, elgesį, mintis,
baimes, pasąmonę – viską, ko nematai veidrodyje.

Rasa Žaromskienė

UAB "Daitas", direktorė

Niekada neįsivaizdavau, kad mokytis gali būti
taip lengva, linksma, be srteso, konkurencijos,
įdomiai ir naudingai.

Monika Apolianskaitė

UAB "Merista", vadybininkė

Gyvenimas labai trapus, reikia džiaugtis juo
ir branginti žmones, esančius šalia. Daugiau
šypsotis ir mažiau stresuoti. Dalintis laime
su kitais.

Kristina Gečienė

UBA "Eika", personalo vadovė

Gyvenimas yra toks, kokį susikuri. Esame
100 procentų atsakingi už savo mintis ir
jausmus, todėl nesvarbu, iš kur atėjai,
svarbiausia, kur nori keliauti toliau.

Mangirdas Jančys

UAB „Signeda“, pardavimų skyriaus vadovas

Kiekvienas matome pasaulį per savo prizmę.
Vadinasi, jis nėra toks, koks yra – o toks,
koks pats esi.

Donatas Dudonis

UAB "Gatas", valdybos pirmininkas

Studijų metu į veiklą esi įtraukiamas
šimtu procentu. Asmeniškai pajauti ir
išgyveni potyrius, kuriuos atsimeni labai ilgai.
Bendraudamas tapau pastabesnis ir supratingesnis

Nijolė Banevičienė

"Telia Lietuva", komandos vadovė

Studijų metu supratau, kad jei nepasakysi
tai niekas ir nesužinos, kaip tu jautiesi ar
kokio elgesio tikiesi iš aplinkinių.

Idalija Šeštokaitė

IDIcouleur įkūrėja, meninkė

Didžiausias pokytis – dar plačiau atmerktos
akys pasauliui, naujų savybių savyje
išsiugdymas ir aiškus žinojimas, kad
“viskas bus gerai”

Gintarė Ruzgienė

UAB “Greencarrier Freight Services LT”, Vilniaus filialo pardavimo vadovė

Smagu, kad akademijoje gauni gana
tikslius įrankius gyvenimui pasigerinti,
tačiau jie veikia tik tada, kai juos naudoji.

Andrius Kurganovas

"Biržų duona” komercijos direktorius

Viena iš vertingiausių įžvalgų studijuojant
Psichologijos akademijoje, buvo gilus savęs
pažinimas, suvokimas, kad tik gerai
pažindamas save, gali gerai suprasti kitus.

Vaiva Vasiliauskienė

SoDra Vilniaus skyrius, klientų aptarnavimo padalinio vadovė

Tai studijos, kuriose norisi, kad tave paliktų
"antriems metams". Psichologijos akademijos
dėstytojų dėka susipažinau su savimi ir mano
gyvenimo splavos paryškėjo.

KITOS PROGRAMOS

Mokymosi poreikio tyrimas leidžia per trumpą laiką įvertinti esamą darbuotojų mokymosi poreikį bei parengti jį atitinkančius mokymo ir ugdymo sprendimus.

Kaip atliekamas tyrimas?

Tyrimas susideda iš dviejų etapų:

 1. Darbuotojų apklausa. Darbuotojai yra apklausiami on-line būdu pagal prie organizacijos veiklos specifikos pritaikytą klausimyną;
 2. Organizacijos strategijos ir tikslų įvertinimas. Atliekami individualūs interviu su organizacijos vadovais siekiant įvertinti organizacijos strategiją ir ilgalaikius tikslus.

Tyrimo rezultatas

Atlikus tyrimą parengiama išsami ataskaita, kurioje nurodomi pagrindiniai apklausos rezultatai, siūlomas mokymų planas ir programos, suderintos su organizacijos strategija ir tikslais bei preliminarus mokymų biudžetas.


UŽSAKYTI

Žmogiškųjų išteklių valdymo audito paskirtis – įvertinti žmogiškųjų išteklių valdymo sistemą bei atskirus jos procesus. 

Kas vertinama?

Audito metu:

 • Patikrinami svarbiausi žmogiškųjų išteklių valdymo procesai;
 • Nustatomas procesų kokybės lygis, atitikimas galiojantiems teisės aktų reikalavimams;
 • Identifikuojamos stipriosios ir silpnosios grandys.

 Vertinamos žmogiškųjų išteklių valdymo sistemos sritys:

 • Žmogiškųjų išteklių planavimas.
 • Darbuotojų paieška ir atranka.
 • Naujų darbuotojų adaptacija.
 • Darbuotojų veiklos vertinimas.
 • Bendras įmonės karjeros planas.
 • Motyvavimo ir atlygio sistema.
 • Mokymai ir kvalifikacijos tobulinimas.

Kaip atliekamas vertinimas?

Žmogaus studijų centro ekspertai išsamiai susipažįsta su organizacijoje veikiančia žmogiškųjų išteklių valdymo sistema:

 1. Pravesdami struktūruotus interviu su už žmogiškųjų išteklių valdymą atsakingais organizacijos darbuotojais
 2. Detaliai išanalizuodami žmogiškųjų išteklių valdymą reglamentuojančius organizacijos dokumentus

Audito rezultatas

Atlikus auditą yra pateikiama ataskaita su išsamiu esamos situacijos įvertinimu, išvadomis bei ekspertinėmis rekomendacijomis dėl žmogiškųjų išteklių valdymo efektyvumo didinimo.

Jums gali būti aktualu:

Mokymai „Sisteminis žmogiškųjų išteklių valdymas“.


UŽSAKYTI

Išsamiai įvertiname esamą darbuotojų motyvacijos ir įsitraukimo lygį, nustatome motyvacinės sistemos efektyvumą.


UŽSAKYTI