Sisteminės psichoterapijos ir konsultavimo pagrindų programa PDF Spausdinti E-Mail

shutterstock_111194744.jpg

E
same gavę daug Psichologijos akademijos absolventų pageidavimų pratęsti studijas, kuriose jie gautų daugiau praktinių žinių, kurias galėtų pritaikyti savo profesinėje veikloje padėdami kitiems asmenims augti, tobulėti, efektyviau dirbti, džiaugsmingiau ir sąmoningiau gyventi.

Nuo 2018 m. rugsėjo mėn. pradedama - „Sisteminės psichoterapijos ir konsultavimo pagrindų programa". Jos tikslas – išmokyti profesionaliai padėti asmeniui. Šioje programoje nėra detalizuojama kuri nors viena veiklos ar gyvenimo sritis, kurioje taikomas konsultavimas. Tai gali būti vadyba, tarpasmeniniai santykiai, verslas, sveikatos psichologija ir kt. Konsultavimo turinio, srities pasirinkimą lemia jau turimos konsultanto profesinės žinios konkrečioje srityje.

Sisteminės psichoterapijos ir konsultavimo pagrindų programa

Kam skirta:

Programa skirta asmenims, kurie nori profesionaliai užsiimti asmenų, šeimų psichoterapija ir (arba) asmenų ar įmonių konsultavimu remiantis sisteminiu požiūriu. Programa yra parengta pagal European Association for Psychotherapy reikalavimus ir pagal Lietuvos taikomosios psichologijos asociacijos reikalavimus psichoterapeutams ir konsultantams.*

*Šiuo metu LR teisė užsiimti šia veikla Lietuvoje nėra įstatymiškai reglamentuota.

Kaip vyksta:

Programos moduliai išdėstomi per 2 metus laikotarpį: 700 akad. val. (su supervizijos valandomis) ir 100 individualaus darbo valandų).

Iš dalyvių po 3 mėnesių studijų reikalaujama turėti konsultuojamąjį asmenį. Užsiėmimai vyksta Vilniuje, kas antrą savaitę trečiadieniais ketvirtadieniais po 3 akad. val. nuo 16.30 iki 18.30 val. Taip pat bus kelios dviejų dienų trukmės sesijos penktadieniais - šeštadieniais.

Dalyviai turi dalyvauti ne mažiau nei 70 proc. užsiėmimų, išlaikyti visas įskaitas, praeiti asmeninę ir grupinę terapiją, supervizijas bei parengti baigiamąjį darbą – konsultuojamojo atvejo analizę.

Metodika:

Programoje naudojama unikali mokymų metodika – TPI (Teorija, Patyrimas ir Instrumentai), kuri užtikrina, kad dalyviai interaktyvaus mokymo metu gaus ne tik psichoterapijai ir konsultavimui reikalingas žinias, bet ir sugebės atpažinti situacijas, kuriose jas prasminga taikyti, įgis reikalingus įgūdžius, išmoks darbo metodų, nuolat gaus grįžtamąjį ryšį apie reikalingų kompetencijų įgijimą. Taip pat įgis asmeninės terapijos bei grupinė psichoterapijos patyrimą.

Visi dalyviai gaus metodines medžiagas skirtas kiekvienam mokymų moduliui.

Priėmimas

Į  2 metų programą priimami asmenys, turintys magistro laipsnį bei papildomai ne mažiau nei dvejus metus mokęsi įvadiniuose psichoterapijos ir (arba) konsultavimo  programose. Šį reikalavimą tenkina asmenys baigę Psichologijos akademijos 2 metų mokymo kursą, kuris užskaitomas kaip įvadinis. Kitas programas baigusių asmenų atitikties reikalavimams klausimas sprendžiamas individualiai. Sudaromos sąlygos  pašalinti neatitiktį papildomų mokymų metu.

Priimami atitinkantys reikalavimus, išlaikę testus ir teigiamai įvertinti priėmimo pokalbio metu.

Sertifikavimas

Baigusiems programą, atlikusiems asmeninę psichoterapiją, praktines užduotis, išlaikiusiems visas įskaitas ir apginus baigiamąjį darbą suteikiamas „Sisteminio psichoterapeuto“ ir/arba „Sisteminio konsultanto“ sertifikatas.

Sertifikatą išduoda „Lietuvos taikomosios psichologijos asociacija“ ir „Psichologijos akademija“.

Apmokymas vykdomas pagal „the European

Association for Psychotherapy“ reikalavimus.

Dėstytojai

Doc. dr. Gintaras Chomentauskas

Dr. Edita Dereškevičiūtė

Justinas Burokas

Žydrė Arlauskaitė

ir kt.

Kaina

Viso kurso kaina 5800 EUR.

Apmokėjimas vykdomas dalimis kiekvieno semestro pradžioje.

Psichologijos akademijos studentams, turintiems baigimo diplomą, taikoma 10 proc. nuolaida.

Daugiau informacijos

Tel. (8 5) 262 67 63

Programos moduliai:

1. Savęs pažinimo modulis ir saviugdos tikslai. Studento asmenybės ir bendravimo ypatybių nustatymas. Stipriosios ir silpnosios pusės. Matomos ir paslėptos asmenybės sritys. Augimo zona. Vyraujantys gyvenimo scenarijai. Saviugdos tikslai siekiant psichoterapeuto ir konsultanto karjeros.

(modulį įeina tyrimas psichologiniais testais ir įvertinimo centro užduotys).

2. Psichoterapija, konsultavimas, „coaching‘as“, jų panašumai, skirtumai. Darbo naudojant skirtingus modalumus palyginimas.

3.  Konsultanto ir kliento santykio etiniai klausimai, būtinos profesinės psichoterapeuto ir konsultanto kompetencijos.

4. Konsultavimo dinaminis ir turinio aspektai. Pagrindinių psichoterapinių mokyklų ir jų naudojamų metodų palyginimas. Sisteminis požiūris į psichoterapiją. Darbo su individu, šeima, socialine aplinka (grupe, organizacija)  specifika.

5. Konsultavimo procesas. Profesinio kontakto užmezgimas. Įvertinimas (poreikio ir jo konteksto išsiaiškinimas; sistemos ar asmens pirminė diagnostika, psichopatologinė diagnostika). Profesinio santykio tikslų nustatymas.  Profesinis kontraktas (siekiami rezultatai, darbo forma, trukmė, bendravimo taisyklės, finansiniai klausimai). Profesinio santykio ypatybės ir konsultanto asmeninės ribos (santykio su klientu valdymas. Perkėlimas ir kontrperkėlimas).

6. Terapinio (konsultacinio) proceso suvokimas laike. Gynybos, pasipriešinimas, regresas. Pasipriešinimo suvokimas individualiame ir sisteminiame požiūryje. Pirmos ir antros eilės pokyčiai. Profesinio santykio pabaiga. 6.Terapinio kontakto ir komunikacinės kompetencijos lavinimas. Komunikacijos ir meta-komunikacijos suvokimas ir valdymas. Kongruetiškumas terapiniame santykyje. Humanistinis požiūris į klientą. C. Rogers pokyčio sąlygos. Darbas su emocijomis humanistinėje, CBT, Gestalt ir kitose paradigmose. Sudėtingų ir konfliktinių situacijų valdymas. Parama ir konfrontacija psichoterapijoje ir konsultavime.

7. Kliento vidinių įvykių supratimo (refleksijos) išplėtimas, jo indėlio į problemą arba atsakomybės už rezultatus įprasminimas. V. Satir piramidė. Individualios problemos lokalizacija V.Satir piramidėje.

8.Vidiniai konfliktai, jų atsiradimo sisteminės priežastys. Vidinių konfliktų eksternalizavimo būdai, Von Thun vidinės komanda, psichodramos ir kiti metodai bei jų taikymas.

9. Psichologinė krizė asmeninės, sistemos raidos ir trauminio įvykio požiūriais. Darbas su psichologine krize.

10. Kliento „užstrigimo“ problemoje priežastys. Probleminį elgesį palaikantys veiksniai. REBT ir CBT kognityvinis – emocinis metodas, Sokrato dialogas, automatinių minčių, sąlyginių įsitikinimų nustatymas ir kitos priemonės padedančios koreguoti kliento mąstymą, emocijas ir santykius. „Reframingas“.

11. Individualūs psichologiniai gynybos mechanizmai ir pasipriešinimas pokyčiams. Gynybos mechanizmų individuali psichologinė paskirtis. Individualus darbas su gynybos mechanizmais. Individualių, šeimos ir organizacijų atvejų analizė.

12. Individualių ir tarpasmeninių bei šeimos problemų priežastys sistemų teorijos požiūriu. Jų diagnostika ir terapija remiantis struktūriniu (S.Minuchin), komunikaciniu (V.Satir; J.Haley, G.Bateson) požiūriais.

13. Sistemos gynybos (homeostazės) mechanizmai ir pasipriešinimas pokyčiams. Tipiškos reakcijos į sisteminį pokytį. Gynybos mechanizmų sisteminė paskirtis jų įveikos metodai. Individualių, šeimos ir organizacijų atvejų analizė. Darbas su vaikais ir paaugliais.

14. Psichopatologija. Psichikos sutrikimų klasifikacija ir diagnostika. Psichikos sutrikimų gydymo metodai ir psichoterapijos galimybės.

15. Sprendimo priėmimas konsultavime ir jo fasilitavimas. Sprendimo priėmimo modeliai. Pokyčio įgyvendinimas. Priimto sprendimo sabotavimas, „imunitetas pokyčiams“ (R.Kegan, L.Lahey) ir jo įveikos būdai.

16. Į tikslą orientuotas konsultavimas („couching“) pagal GROW modelį. Modelio taikymas verslo ir asmeniniame kontekste.

17. Asmeninė ir grupinė psichoterapija.

18. Psichoterapinio ir konsultacinio darbo individuali ir grupinė supervizija.


Parsisiųskite prašymo formą čia – tęstinių studijų prašymas.

Prašymus siųskite el. paštu -